Kontakt

Jerzy Pilch patrzy krytycznie na trzeci numer Lampy Redakcja "Lampy"
ul. Przasnyska 18 m.20
01-756 Warszawa
(adres tylko do korespondencji, w celu spotkania z Redaktorem proszę dzwonić)
tel. 501 327 957,
mail redakcja@lampa.art.pl

www.lampa.art.pl

Audiencje w redakcji odbywają się zazwyczaj w soboty, w godzinach ok. 12.00-14.00

Redakcja NIE CZYTA niezamówionych tekstów przysyłanych pocztą elektroniczną!
Czytamy jedynie propozycje nadesłane w postaci wydruków papierowych.
Nie zwracamy (nie odsyłamy) oraz nie oceniamy (nie recenzujemy!) nadesłanych maszynopisów.